The Master Education in Arts welcomes enthusiastic and engaged educators/tutors in the field of secondary, vocational and higher art and design education, museum educators and artists and designers with an interest in pedagogical practices. We welcome cultural professionals working in- as well as outside an institutional environment (workshops, labs, et cetera), because we think that in these kind of collaborations and interdisciplinarities, the education of the future will take shape. The relation between practice and theory is a central feature of the programme, as well as focusing on pivotal contemporary developments and issues in art/design education. We devote attention to pedagogy, cultural theory, digital cultures and transdisciplinarity (STEAM education), education philosophy, museum education, maker education, participatory/public practices, and so forth. In 2019-2020 we intend to particularly focus on maker education, interdisciplinarity (art-science-technology) in secondary education, collective participatory/public practices, as well as inclusivity in education.

De Master Education in Arts staat open voor enthousiaste en geëngageerde docenten uit het middelbaar onderwijs, MBO, hoger kunst en designonderwijs en uit de museumeducatie en biedt ook ruimte aan kunstenaars en ontwerpers met een educatieve / experimentele praktijk. We besteden aandacht aan zowel de binnenschoolse educatie als de buitenschoolse educatie (labs, maker spaces), omdat we denken dat in deze interdisciplinariteit het onderwijs van de toekomst vorm zal krijgen. De relatie tussen theorie en praktijk staat centraal in ons programma en het verkennen van de belangrijkste thema’s en vraagstukken in het kunstonderwijs. Daarbij besteden we aandacht aan pedagogiek, hedendaagse ontwikkelingen in kunst en design, culturele theorie, digitale cultuur en transdisciplinariteit (STEAM onderwijs), educatiefilosofie, maker education, museum educatie en participatieve kunst- en werkvormen. In 2019-2020 sporen we docenten uit het middelbaar onderwijs en MBO die geïnteresseerd zijn in maker education en de verbinding tussen kunst, wetenschap en technologie, aan om zich aan te melden.

Information about how to apply can be found here.
If you have any questions please contact our course coordinator: demsm@hr.nl.